Evolucija svijesti u numerologiji brojeva


Prije svega, niko ne može da porekne doprinos i veliki uticaj koji je Pitagora imao na nauku, matematiku i geometriju. Svi mi učimo u školi teoremu sa njegovim imenom – „kvadrat nad hipotenuzom je jednak zbiru kvadrata nad katetama“. Međutim, mnogo ljudi ne zna da je Pitagora također bio i filozof, mistik i začetnik numerologije.numerologia

„Broj je vladar forma i ideja, i uzrok bogova i demona“ – Pitagora

Već u IV stoljeću p.n.e. on je imao ideju da je ljudska duša besmrtna, što je bilo revolucionarno u to vrijeme. Pitagora nije imao ništa protiv grčkih bogova koji su bili veoma popularni u to vrijeme, ali on je bio jedan od prvih koji je uveo ideju jednog Boga i da je svrha ljudskog života da pusti božansko u svoje srce.

Pitagora je uveo koncept harmonije ili muzike sfera. Kasnije je na tome bazirao čitav svoj metafizički sistem. Prema ovome konceptu harmonije, sve u Univerzumu je u balansu i jedinstvu – sve i svako igra svoju jedinstvenu i važnu ulogu u jednom velikom vibracijskom horu.

Mnoge Pitagorine teorije su kasnije postale osnova moderne numerologije i dale su značenje brojevima. On je bio jedan od prvih spiritualnih naučnika koji su povezali kosmičku muziku vibracija sa numerologijom. Pitagora je zastupao mišljenje da značenja brojeva u numerologiji leže u osnovi svega što postoji u našem univerzumu. Sve u svijetu, živo i neživo, muškarci i žene slijede zakone vibracija i mogu da se opišu brojevima.

Matematika je jezik sa kojim je Bog napisao Univerzum“ Galileo Galile

Prema numerologiji svaki broj ima svoje vlastito značenje – svaki broj ima svoju valstitu vibraciju baš kao i note u muzici. Konceptualni kvaliteti iza brojeva u numerologiji mogu nam pomoći da nađemo značenje u misiji ljudske duše, da opišemo kvalitete osobe i da nam pokaže zašto nekim ljudima ide sve olahko u životu dok se drugi bore u određenim područjima.

Po rođenju ljudi primaju skup kvaliteta i poznavanje ovih kvaliteta može zaista da pomogne u otkrivanju i dosezanju našeg punog potencijala, kao i da vidimo jake strane ličnosti koje bi trebalo razvijati i koje su slabe tačke kojima bi se trebala posvetiti odgovarajuća pažnja. Ljudski kvaliteti mogu biti opisani u numerologiji brojevima od 1 – 9. Pošto sve u našem svijetu ima svoju vlastitu vibracijsku frekvenciju, karakter i kvalitete naše duše su pod velikim uticajem vibracije datuma sa kojim smo rođeni. Vibracije naše ličnosti i misli uvijek međusobno djeluju i rezonuju sa vibracijama vremena i prostora.

Numerološka karta može vam zaista pomoći da shvatite razloge motivacija koje vi i drugi ljudi imate. Zaista numerološko čitanje pomaže u razumijevanju onoga što istinski utiče na psihologiju ljudske ličnosti. Ako ste u stanju da pravilno interpretirate značenja brojeva korištenjem numerologije kao alata, to vam može pomoći da pronađete mnoge odgovore na pitanja koja možda imate i može vam pomoći da shvatite zašto reagirate na određeni način na događaje u vašem životu. Numerologija daje mnoge ključeve ka boljem razumijevanju načina na koji stvari zaista rade i može pomoći u otvaranju mnogih vrata u ličnim i profesionalnim vezama ili odnosima. Numerologija može biti korištena u pronalaženju istinskih uzroka problema sa zdravljem.

U natavku vam nudimo priču naše evolucije svijesti opisane kroz značenje brojeva u numerologiji. Da biste razumjeli simbolizam brojeva u ovoj priči treba da znate da horizontalne linije predstavljaju vezivanje, krive predstavljaju energiju ljubavi, a ukrštanje linija predstavlja izbor ili izazov izabiranja.

1-      je često samo vertikalna linija. On simbolizuje početak materijalne evolucije. 1 je pionir kreacije – mi smo svi jedna veća svijest.

2-      je flora, svijet biljaka. Život počinje da raste. Donja horizontalna linija pokazuje da su biljke vezane za zemlju i da se ne mogu pomicati, kriva linija na gore pokazuje da biljke vole sunce i svjetlost. Biljke su vezane za zemlju, ali vole nebo i sunce.

3-      je fauna, svijet životinja. U osnovi to su dvije krive linije. Životinje vole nebo i zemlju, ali ni za jedno nisu vezane – mogu se slobodno kretati. To je simbol čistih životinjskih emocija. Nema nikakvih vezivanja i razapet je između straha i želje.

4-      je čovjek. Ukrštanje dviju linija. To je raskršće i izazov u izabiranju. To je između životinjskih instikta i sljedećeg stepena prosvjetljenog bića.

5-      je prosvjetljeni čovjek. Horizontalna linija na vrhu simbolizuje da je prosvjetljen čovjek vezan za nebo (Duh), a donja kriva linija pokazuje da ovaj čovjek ima ljubavi prema Zemlji.

6-      je anđeo. Spiralna linija koja silazi sa neba

7-      je Kreativna esencija Božanskog. Vezana je za Nebo(spiritualni svijet) i materijalizuje svoju kreativnost kroz kanal pod određenim uglom.

8-      je Božanska Moć i simbol Beskonačnosti. Povezuje spiritualni svijet sa materijalnim svijetom kroz neprekidnu krivu liniju.

9-      je mudrost više svijesti. To je kriva linija iskustva, mudrosti i ljubavi koja ide spiralno od zemlje ka nebu.

Mnogi ljudi koriste numerologiju za predviđanja, međutim veoma je važno zapamtiti da iako svi mi imamo element sudbine u našem životu – numerološko čitanje vam može pomoći samo da otkrijete potencijal koji vam je dat, ali vaša slobodna volja (koja je sveta) vas je dovela do tačke u kojoj se nalazite u svome životu. Ako ste živjeli život u skladu sa misijom više svijesti, tada je vrlo vjerovatno da ste se manje raboljevali od drugih, da ste uspješniji u onome što radite u životu i da imate ispunjujuće lične i profesionalne odnose.

Slobodni ste da radite sa svojim potencijalom šta želite. Međutim, ako ga budete iskoristili pravilno, dobit ćete najpozitivnije moguće rezultate. A ako ste pravili određene greške u svome životu i donosili pogrešne odluke, još uvijek postoji šansa da povratite energiju koju ste izgubili. Korištenje numerologije vam može pomoći da otkrijete sebe i da donesete odluke koje su u skladu sa vašim jedinstvenim ciljem i prirodom.

www.trecadimenzija.com

KRUG

 

,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)