Evolucija svijesti u numerologiji brojeva
Nema komentara, 09/06/2015, Objavio Kategorija Numerologija, Slajd

Prije svega, niko ne može da porekne doprinos i veliki uticaj koji je Pitagora imao na nauku, matematiku i geometriju. Svi mi učimo u školi teoremu sa njegovim imenom – „kvadrat nad hipotenuzom je jednak zbiru kvadrata nad katetama“. Međutim, mnogo ljudi ne zna da je Pitagora također bio ... Čitaj više..